Advokatbistand
Huse Kalvehave
Til leje
Lejeadministration

Priser
Om os
Kontakt

Advokat Jesper PoppOm Advokat Jesper Popp

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed.

Forsikringen er tegnet i TrygVesta Forsikring A/S.

Jeg har pligt til at overholde lovgivningen om hvidvask, som kan findes her i Retsinformation.

Ifl. Hvidvaskreglerne er jeg bl.a. pligtig til at kunne bevise klientens identitet, hvorfor jeg skal opbevare kopi af sygesikringskort og pas/kørekort i sagen. Såfremt klienten er en erhvervsvirksomhed, skal ejerforholdet være klarlagt.

Jeg handler efter de advokatetiske regler.

Henvendelse:

Advokat Jesper Popp

popp@advopopp.dk

Telefon 4019 8318